W E S T E R N S

NV35-139_Londie_G_Padelsky

NV35-139_Londie_G_Padelsky

Cowboy checking the herd at sunset, Nevada

JMT-7734_Londie_G_Padelsky
Cowboy packer in the high Sierra, California
JMT_2746_1-Londie_G_Padelsky YSMT-1660_Londie_G_Padelsky
Cowboy leading pack mules, Yosemite Wilderness, California ES35-4601_Londie_G_Padelsky ES-4567_Londie_G_Padelsky ES35-4376_Londie_G_Padelsky RUD_100_Londie_G_Padelsky CA35-3322_Londie_G_Padelsky ES-5276BW_Londie_G_Padelsky CA35-3322_Londie_G_Padelsky RUD_1378_Londie_G_Padelsky CA35-4691_Londie_G_Padelsky QLP_9106_Londie_G_Padelsky ES-4307_Londie_G_Padelsky JMT_1996_Londie_G_Padelsky ES35-1662_Londie-G_Padelsky
Cowboy leading pack mules over Piute Pass, Eastern Sierra, California QLP0745_Londie_G_Padelsky SLC-7559_Londie-G_Padelsky
JMT-1914_Londie_G_Padelsky CA35-1846_Londie_G_Padelsky ES35-7046_Londie_G_Padelsky CAD-8364_Londie_G_Padelsky CAD-8364_Londie_G_Padelsky
 Buckroo flat hats, Santa Margarita, California SLO_LGP3257_Londie_G_Padelsky SLC-8115_Londie_G_Padelsky LGP1795_Londie_G_Padelsky
Cowboy team roper from San Luis Obispo, California ESD-QLP9424_Londie_G_Padelsky QLP_9543_Londie_G_Padelsky SLC-6141_Londie_G_Padelsky SLC-7812_Londie_G_Padelsky 090127_LGP1452_Londie_G_Padelsky NV35-139_Londie_G_Padelsky CA35_3581_Londie_G_Padelsky SLC_2457_Londie_G_Padelsky
Cowboys riding into the sunset, Central Coast, California SLC-001_Londie_G_Padelsky